Invited to cooperate

 

لطفا در صورتی که تمایل به همکاری با پیوند پلیمر کیمیا دارید از این فرم اطلاعات و مشخصات خود را برای ما ارسال کنید.

باعث افتخار ماست که مارا جهت همکاری انتخاب کرده اید. در صورت نیاز به تخصص شما با کمال افتخار با شما تماس گرفته خواهد شد.