دعوت به همکاری

 

لطفا در صورتی که تمایل به همکاری با پیوند پلیمر کیمیا دارید از این فرم اطلاعات و مشخصات خود را برای ما ارسال کنید.

باعث افتخار ماست که مارا جهت همکاری انتخاب کرده اید. در صورت نیاز به تخصص شما با کمال افتخار با شما تماس گرفته خواهد شد.