سازگارکننده PP مالئیکه

___-380_20120731_1639197243

محصولات

پلی پروپن گرفت گرفت pp

مواد کوپلینگ ایجنت pp با نام های سازگار کننده های لئییک اینورید گرفت مالئیک اینورید پلی پرو پین مالئیک اینو رید و عامل جفت کننده در تولید کامپاند پلیمری شامل توزیع پذیری ، کربنات ، الیاف شیشه کاربرد دارند و باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیک و توزیع پذیری بهتر فیلر در ماتریس می گردد .

این مواد ساختار قطبی و غیر قطبی این کوپلینگ ایجنت باعث سازگاری بهتر مواد پلیمری وفیلر ها می گردد

مطالب مرتبط

مستربچ براق کننده
مستربچ براق کننده
مستربچ انتی اکسیدانت
مستربچ آنتی اکسیدانت
مستربچ لیزکننده
مستربچ لیزکننده