سازگارکننده ABC مالئیکه

2016-Renault-Talisman-2

محصولات

ABS گرفت شده با مالئیک ایندرید

مواد کوپلینگ ایجنت ABS از پر کاربرد ترین ساز گار کننده ها در آلیاژ های ABS/PC می باشد و باعث ساز گاری بهتر مواد پلیمری ذکر شده می گردد.

این محصول باعث افزایش خواص مکانیکی و فیزیکی مانند افزایش ضربه پذیری وهچنین فرایند پذیری خوب در تولید آلیاژ می شود از موارد مصرف آلیاژ ABS/PC می توان به صنایع نظامی و خودروسازی کامپیوتر و صنایع پزشکی اشاره نمود.

مطالب مرتبط

مستر بچ مشکی ژیوممبران
مستربچ مشکی ژئوممبران
مستربچ براق کننده
مستربچ براق کننده
مستربچ دوخت پذیر
مستربچ دوخت پذیر