مستربچ مشکی لودن

1 (24)

محصولات

این مستربچ جهت مصرف در در لوله های پلی اتیلن پایه سبک (لودن) طراحی شده است ،از آنجایی که کوچک بودن ذرات دوده و نوع دوده مصرفی نقش بسزایی در مقاومت لوله در برابر نور خورشید و عوامل محیطی دارد تهیه این مستربچ از۴۰   % دوده با ذرات نانو و کیفیت مطلوب استفاده شده است که بهترین و یکنواخت ترین پخش را در بستر پلیمر ایجاد می کند . 

مطالب مرتبط

مستربچ مشکی هایدن
مستربچ مشکی هایدن
مستربچ براق کننده
مستربچ براق کننده
مستربچ رنگی
مستربچ رنگی