سازگارکننده PE مالئیکه

1 (18)

محصولات

پلی اتیلن گرفت گرفت PE

مواد کوپلینگ ایجنت PE با نام های سازگار کننده های لئییک اینورید گرفت مالئیک اینورید پلی اتیلن مالئیک اینو رید و عامل جفت کننده در تولید کامپاند پلیمری شامل توزیع پذیری ، کربنات ، الیاف شیشه کاربرد دارند و باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیک و توزیع پذیری بهتر فیلر در ماتریس می گردد .

این مواد ساختار قطبی و غیر قطبی این کوپلینگ ایجنت باعث سازگاری بهتر مواد پلیمری وفیلر ها می گردد

مطالب مرتبط

مستر بچ آنتی بلک
مستربچ آنتی بلک
مستربچ مشکی هایدن
مستربچ مشکی هایدن
-white-masterbatch
مستربچ سفید