مستربچ آنتی استاتیک

29601916 - gentle car washing. modern compact car covered by water. dark blue color grading.

محصولات

بارهای الکتریکی ایجاد شده در پلاستیک ها در فرآیند تولید یا پس از آن در نقاط مختلف 

می توانند آزاد شوند که مشکلاتی زیر را ایجاد می کند:

۱تخلیه بار به صورت جرقه

۲آسیب دیدن وسایل الکترونیکی اطراف

۳ایجاد گرد و خاک و کثیفی بر روی سطح پلاستیک

اجسام پلاستیکی که دارای بار الکتریکی هستند، ذرات معلق مانند گرد و غبار موجود در محیط را به خود جذب می‌کنند و به این ترتیب، اجسامی که این بار اضافی در آنها ایجاد شده است، به طرف آن جذب می‌شوند. به همین دلیل است که همیشه گرد و خاک زیادی روی صفحه تلویزیون جمع می‌شود.

برای حل این مشکلات در صنعت از آنتی استاتیک ها استفاده می کنند.

مطالب مرتبط

مستربچ abc
سازگار کننده ABC مالئیکه
مستربچ دوخت پذیر
مستربچ دوخت پذیر
مستر بچ آنتی بلک
مستربچ آنتی بلک